مشاهده منو »»

شرکت در کنگره های تخصصی

شرکت جهان پردازطب به عنوان پیشرو و اولین شرکت اقدام به تولید محصولات آموزشی دندانپزشکی ویژه عموم و بیماران دندانپزشکی و فیلم های سالن انتظار در ایران نموده است ، در این راستا افتخار حضور فعال در بسیاری از کنگره های تخصصی و عمومی دندانپزشکی را داشته است.

دریافت لوح های تقدیر مختلف ، دلالت روشنی بر حسن سابقه شرکت و فعالیت هدفمند آن می باشد.

هیچ نظری وجود ندارد