منو

شرکت در کنگره های تخصصی

شرکت در نمایشگاه ها و کنگره های تخصصی:

این شرکت افتخار حضور فعال در بسیاری از کنگره های تخصصی و عمومی دندانپزشکی را داشته که لوح های تقدیر بی شمار، دلالت روشنی بر حسن سابقه شرکت و فعالیت هدفمند آن می باشد.

 

هیچ نظری وجود ندارد